Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd Pascal fullt ut

Förskrivning och beställning av dosförpackade läkemedel görs i Pascal.
Flera inbyggda förskrivningsstöd kan underlätta ditt jobb med att ta
ansvar för en patientsäker läkemedelsanvändning.

Pascal

Knapparna i dos-tjänsten Pascal

Publicerat 2017-10-20

Systemet varnar vid förskrivning av dubbletter, läkemedel som är olämpliga för äldre samt vid samtidig användning av läkemedel som interagerar. Längst upp till höger i fönstret finns knappar som tänds om något av dessa problem skulle upptäckas hos den aktuella patienten.

– Använd knapparna, testa dem! De är till för ökad patientsäkerhet men tyvärr är det många förskrivare som inte har uppmärksammat att de finns. Bara genom att hålla muspekaren över knappen får man snabb information om vad som är problematiskt och vill man veta mer är det lätt att klicka sig vidare, säger Roswitha Abelin, informationsapotekare vid Medicinsk fortbildning, Närsjukvård, som håller utbildningar i Pascal för vårdpersonal.

Hon tipsar också om funktionen Sök biverkan. Genom att skriva in patientens symtom, till exempel klåda, får man upp en lista på alla läkemedel som patienten använder med klåda som rapporterad biverkan.

– När en patient har ett nytt symtom är det alltid bra att först och främst fråga sig om det kan vara en biverkan av ett befintligt läkemedel, och då är den här funktionen väldigt bra med snabb, överskådlig och individanpassad information.

Vill du och dina kollegor veta mer om hur ni kan använda Pascal? Kontakta Roswitha Abelin på roswitha.abelin@regionstockholm.se

Vanliga missuppfattningar om Pascal

  • Genom att ansluta en patient till Dostjänsten/Pascal kommer alla hennes läkemedel läggas i dospåse.
  • Recept på läkemedel i original- eller helförpackningar som utfärdas i Pascal tar
    flera dagar tills patienten kan få dem.
  • Alla läkemedel som förskrivs i Pascal levereras till patienten.

Fler vanliga missuppfattningar om Pascal – ladda ner dokumentet på www.janusinfo.se/dos

Senast ändrad