Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedlen kräver tid på Jakobsbergs äldremottagning

Publicerat 2017-11-22

Att arbeta med äldre patienter är tidskrävande och läkemedelsgenomgången är ofta det som tar mest tid vid läkarbesöket. Teamarbetet vid Jakobsbergs äldremottagning underlättar och förbereder inför läkemedelsgenomgången.

Anna Demirian, Marie Lindman och Sozan Ghattas Seif vid Jakobsbergs akademiska vårdcentral.

Anna Demirian, Marie Lindman och Sozan Ghattas Seif vid Jakobsbergs akademiska vårdcentral.

– Det är svårt för många att hantera sina läkemedel och den generiska substitutionen på apoteket skapar osäkerhet. Patienterna tar fel mediciner vid fel tillfällen. De använder läkemedel som interagerar med varandra. Problem att svälja och svårigheter att öppna förpackningar är vanliga. Många har nedsatt kognitiv förmåga och därför svårt att ta medicinerna. En del står på flera antikoagulantia samtidigt med stor blödningsrisk. Det finns helt enkelt så många och varierande problem och det enda sättet att hjälpa patienten är att sätta sig ner och gå igenom detta med henne eller honom, säger Sozan Ghattas Seif, distriktsläkare vid Jakobsbergs akademiska vårdcentral.

Många patienter blir glada om det går att sätta ut ett läkemedel. Men inte alltid. Trombyl är ett sådant läkemedel som flera äldre står på utan tydlig indikation. Men trots att de inte vet varför de ska ta det är just Trombyl något de ofta gärna fortsätter med.

– Då, och i många andra fall, är det väldigt bra om patienten har skattat sina besvär i Phase-20. Det är ett instrument som jag gärna använder för att resonera med patienten om biverkningar och läkemedel. Det ger mig också väldigt snabb överblick över hur patienten mår. Om jag till exempel ser att huvudvärk är ett problem kan jag direkt koppla det till användning av amlodipin eller liknande.

Personer som är över 75 år får halvtimmeslånga tider hos läkaren. Men det är ändå svårt att hinna med allt och läkemedelsgenomgången tar mycket av tiden. Besöken behöver därför förberedas med mätning av längd och vikt och njurfunktion samt att Phase-20 ligger färdig.

Då underlättar det med den särskilda äldremottagningen som nu hållit igång i ett år. Under en timme varje vardag svarar sjuksköterskan på ett direktnummer på telefon. Undersköterskan har mottagning på fast tid ett par timmar i veckan.

− Till mig kan man komma med allt från blodtryckskontroll till receptförnyelse. Jag har också kartlagt olika stöd i kommunen och kan ge råd om till exempel anhörigstöd, rehabilitering eller dietist. Skillnaden med äldremottagningen är att här får man direktkontakt med en person, en fast kontakt i vården, säger Anna Demirian, undersköterska med särskild utbildning i vård av äldre.

– Äldremottagningen skapar trygghet. Patienterna vet att de kan ringa oss och att det är jag som svarar. Jag kan boka in dem till mig eller om det är ett läkarbesök som behövs så håller vi ständigt luckor i bokningen hos alla husläkare för de äldre patienterna. Det går därför snabbt att få kontakt med oss, säger Marie Lindman, sjuksköterska med specialistutbildning vård av äldre.

Många frågar om läkemedel

När mottagningen startade gick vårdcentralen ut med erbjudande om bättre tillgänglighet och mer sammanhållen vård i brev till alla listade patienter över 75 år. Det är 1 600 av 17 500. Många av de som hört av sig och kommer till sjuksköterskebesök har frågor om sina läkemedel. Marie Lindman gör enkla läkemedelsgenomgångar.

− Jag brukar ge patienten Phase-20 att fylla i hemma, i lugn och ro innan besöket. Jag tror att det blir bäst resultat på det sättet. Sedan diskuterar vi de besvär som patienten har markerat som svåra eller måttliga. Formuläret är också bra att ha för uppföljning så det scannar vi in och journalför. Om det är något som är oklart eller problematiskt i läkemedelsanvändningen, remitterar jag till husläkare för fördjupad läkemedelsgenomgång. Under de första nio månaderna med äldremottagningen har vårdcentralen gjort 580 KVÅ-registrerade fördjupade läkemedelsgenomgångar.

Karin Nordin

Källa
Fotnot

Senast ändrad