Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sjuksköterska leder hjärtsviktsmottagningen i Segeltorp

Publicerat 2017-10-21

Efter ett år har hjärtsviktsmottagningen blivit en etablerad verksamhet i primärvården i Segeltorp. Både patienter och läkare känner sig trygga med att besöken tagits över av sjuk­sköterskan med möjlighet att träffa läkare vid behov.

Helena Svensson, sjuksköterska

Helena Svensson, sjuksköterska

– Ett syfte med en sådan här mottagning är att patienterna ska bli så kvalificerat omhändertagna i primärvården att behovet av inläggning minskar.

Många hjärtsviktspatienter hamnar annars på sjukhus gång på gång. Vi vill också kunna diagnostisera fler personer med hjärtsvikt men som inte vet om det, säger Helena Svensson, sjuksköterska som haft ansvar för hjärtsviktsmottagningen vid Segeltorps vårdcentral.

Det var hon själv som tog initiativet till mottagningen och arbetsgivaren nappade på hennes förslag om att få gå en kurs i personcentrerad vård vid Sophiahemmets högskola under arbetstid. Ett av kursmomenten var ett enskilt arbete och det var i detta som Helena Svensson började lägga upp planen på hur mottagningen skulle kunna drivas. Bland annat togs en delegationsordning fram med uppgift om vilka läkemedel som får hanteras av sjuksköterskan och vid vilka avvikelser läkare ska kontaktas. Helena Svensson får ställa diagnos och diagnoskoda i journalsystem i samråd med ansvarig husläkare.

Enligt planen skulle mottagningen drivas av ett team med en särskilt ansvarig hjärtsviktsläkare, men av olika skäl blev det aldrig så. Helena Svensson har i stället haft kontakt om de enskilda patienterna med alla husläkare vid vårdcentralen. Hon tycker att det varit en lärorik utmaning att skapa den nya verksamheten.

– En del läkare har velat vänta och se vad jag kan göra. Jämför till exempel med en diabetessjuksköterska. Där är det mer klart vilket ansvaret är. Men numera börjar det dyka upp remisser från läkare till mig och det är oerhört roligt.

Hon beskriver också ett motstånd från vissa patienter.

– De är vana att träffa läkare för kontroll och vet inte vad som menas med ett besök hos hjärtsviktssjuksköterskan. Men många känner sig tillfreds när de upptäckt att de kan prata med mig om saker som de inte tar upp hos läkaren. Jag ser att många går härifrån glada trots att de har en svår sjukdom.

Besöken är 45 minuter långa och ska innehålla kontroll av läkemedelslistan och undersökningar som blodtryck, auskultation och EKG. Dessutom samtal om kost, sömn, och fysisk aktivitet.

Mätning för stödstrumpor och diskussion om sjukgymnastik eller arbetsbesparande åtgärder i hemmet ingår också. Helena Svensson kan beställa labbprover och bedöma resultaten. Kraven på dokumentation i hjärtmallen i TakeCare är omfattande och data ska även registreras i kvalitetsregistret RiksSvikt.

− Det viktigaste är ändå att hinna lyssna på och se personen framför sig. Vad är viktigt för just den personen? Det är det som är personcentrerad vård.

Alla patienter kan också ringa mottagningen när som helst och Helena Svensson ringer tillbaka under arbetstid. Det brukar bli tre till tio samtal om dagen.

Mottagningen rullar på, men Helena Svensson går vidare i arbetslivet. Under hösten ska hon bygga upp en dagvårdsverksamhet för hjärtsvikt och mottagning med hjärtsviktsskola på Södersjukhuset. Förhoppningen är att det ska leda till ett bättre samarbete mellan primärvård och dagvård med större trygghet för patienter och effektivitetsvinster i organisationen.

Delegation

Helena Svensson, sjuksköterska vid hjärtsviktsmottagning, har rätt att:

» Titrera ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare, ARB.
» Sätta ut kaliumsparande diuretika.
» Titrera dosen av betablockerare och följa upp behandlingen med EKG.
» Monitorera och öka/minska dosen av furosemid.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 4 2017