Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 5 2015 tema Astma KOL

Tidningen Evidens
Evidens 5 2015
 • Ett servicepaket för astma- och KOL-patienten


  Kerstin Söderlund och Marianne Eduards, astma- och KOL-sjuksköterskor och PeterVanky, allmänläkare.
  Ett prestigelöst samarbete gör astma- och KOL-vården trygg för patienten och effektiv och rolig för personalen vid Liljeholmens vårdcentral. Men det är en utmaning att hinna med alla patienter.
  Läs mer
 • Träning hörnsten vid KOL


  Träning prioriteras högt i Socialstyrelsens nya KOL-riktlinjer och alla patienter bör få hjälp att träna. Ingrid Hemström Nordgren, sjukgymnast specialiserad på lungmedicinsk rehabilitering vid Nollåtta Sport & Rehab, Södermalm, vad kan träning göra för KOL-patienten?
  Läs mer
 • Lär patienten att inhalera rätt


  Michael Runold
  Kunskapen om hur inhalatorer fungerar och ska användas är låg och läkemedelsanvändningen blir därför inte optimal.
  Läs mer
 • Astmabehandling fokus på utredning och uppföljning


  Astma: Behandlingstrappa för primärvården
  Rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer stämmer väl överens med Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av astma. En av de stora nyheterna utgörs av rekommendationen att använda spray och andningskammare, det vill säga spacer, istället för nebulisator, för att ge luftrörsvidgande läkemedel i samband med akuta exacerbationer.
  Läs mer
 • Luftrörsvidgning är basen i läkemedelsbehandling vid KOL


  Eva Wikström Jonsson
  Efter drygt sex år publicerades i oktober nya riktlinjer för läkemedelsbehandling av KOL av Läkemedelsverket. De nya riktlinjerna lägger tonvikt på att välja läkemedelsbehandling utifrån såväl symtom som exacerbationsanamnes och lungfunktion.
  Läs mer
 • Stor underdiagnostik av astma och KOL


  Återkommande hosta, bronkiter eller lunginflammationer. Många astma- och KOL-patienter finns i primärvården men får inte diagnos.
  – Vi måste hitta patienterna innan de har blivit för dåliga, säger Luisa Escuder Miquel.

  Läs mer