Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lär patienten att inhalera rätt

Publicerat 2015-12-03

Kunskapen om hur inhalatorer fungerar och ska användas är låg och läkemedelsanvändningen blir därför inte optimal.

Michael Runold

Michael Runold. Foto: Karin Nordin

Michael Runold, överläkare vid Lung-allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för luftvägsoch allergisjukdomar, hur vanligt är det att inhalatorer används på fel sätt?

– Det är tyvärr väldigt vanligt. Flera studier visar att kanske hälften av patienterna använder sina inhalatorer på ett felaktigt sätt. Vi gjorde en undersökning på vår klinik där en apotekare fick kontrollera hur patienter använde sina inhalatorer. Det fanns en hel del fel här också, trots att det är en specialistklinik med patienter som ofta är kunniga om sin sjukdom och behandling. Även hos oss gjorde ungefär hälften av patienterna ett eller flera fel som kan påverka den levererade läkemedelsdosen.

Vad innebär det för behandlingsresultatet?

– Det påverkar helt klart. Vissa fel är kritiska och andra är inte lika kritiska. Hela eller delar av dosen kommer till exempel inte in i luftvägarna. Ett annat resultat är att läkemedlet hamnar i de övre luftvägarna istället för i de nedre.

Hur ska vi minska problemen?

– Läkare och sjuksköterskor måste säkerställa att patienten kan använda sin inhalator. Helst vid varje återbesök eftersom patienten också förändrar sitt beteende och sin teknik över tid. Om en patientens astma har försämrats måste astmaoch KOL-teamet först och främst säkerställa att det inte är ett problem med efterlevnad till behandlingen.

Behöver vårdpersonal lära sig mer om inhalatorteknik?

– Många läkare och sjuksköterskor tycker inte att de har koll på hur olika inhalatorer fungerar. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar har därför arrangerat workshops under året och de kommer att återkomma i vår. Dessutom planerar vi för en webbutbildning där olika inhalatorer kommer att tas upp.

Karin Nordin

Michael Runold och apotekare Elin Dahlén, Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar, demonstrerar inhalatorer.

Inhalera rätt

Senast ändrad