Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alla glaukompatienter hämtar inte ut läkemedel

Publicerat 2017-02-20

Underbehandling av ögonsjukdomen glaukom kan vara kopplad till vissa geografiska delar av länet. Det visar en genomgång från Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar.

– Hälften av glaukompatienterna är inte upptäckta. Av de som upptäcks tar hälften sina ögondroppar som de ska och hälften av alla behandlade får bra effekt av sitt läkemedel, konstaterar Leif Tallstedt, ögonläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus och ordförande i expertrådet för ögonsjukdomar.

I Sverige finns 100 000 personer med diagnosen glaukom och därmed uppskattas också lika många vara odiagnostiserade. Den undersökning som expertrådet
har gjort över försäljningen av läkemedel vid glaukom visar att kvinnor hämtar ut läkemedel i högre utsträckning än män. Särskilt gäller det i de högre åldersgrupperna, över 75 år.

– Glaukom är lika vanligt hos kvinnor som hos män, men skillnaden i försäljning beror förmodligen på att det finns fler kvinnor i de högre åldersgrupperna. Det kan också vara så att kvinnor söker mer vård. Det betyder inte att förskrivningen är ojämlik med avseende på kö

Underbehandling av äldre

Däremot visar genomgången att det verkar finnas skillnader mellan olika delar av landstinget. Vid en första översiktsanalys upptäckte expertrådet att utköpsmönstren såg olika ut i Danderyd och Rinkeby-Kista. De gick därför vidare och jämförde utköp på apotek i de olika områdena.

Personer bosatta i Danderyd hämtar till exempel ut nästan dubbelt så många definierade dygnsdoser glaukomläkemedel per tusen invånare som i Rinkeby-
Kista. Åtminstone i åldersgrupper över 65 år. Hos yngre personer, mellan 45 och 64 år, var utköpen däremot större i Rinkeby-Kista än i Danderyd.

– I vissa folkgrupper insjuknar man tidigare i glaukom än i andra delar av befolkningen och de grupperna är överrepresenterade i Rinkeby-Kista. Det är också möjligt att personer som bor i Rinkeby-Kista i större utsträckning har andra ögonsjukdomar, till exempel uveit, som leder till förhöjt ögontryck. Däremot tyder den här analysen på att vi har en underbehandling av äldre personer i Rinkeby-Kista.

Analysen visar också skillnader i hur länge patienter fortsatte hämta ut sin behandling. I Danderyd och hela landstinget sammantaget, är det tio procent som hämtar ut läkemedlet en enda gång. I Rinkeby-Kista är det 18 procent som slutar med behandlingen efter ett uthämtande.

I Rinkeby-Kista fortsätter var femte patient att hämta ut sitt läkemedel från apoteket regelbundet under ett tiotal kvartal. I Danderyd är motsvarande siffra 28 procent och i hela landstinget 29 procent. Män slutar sin behandling tidigare än kvinnor.

– Det är alltså fler i Rinkeby-Kista som troligen inte tar sina droppar enligt ordination eller som avslutar sin behandling för tidigt. Vi vet inte heller hur många som inte hämtar ut sitt läkemedel alls.

Glaukomskola

Följsamheten till ordinationen kan till exempel förbättras med hjälp av glaukomskola, föreläsningar för allmänheten och patientinformation på andra språk än svenska.

Ladda även ner patientinformationen från expertrådet. Pdf, 1.1 MB.

Karin Nordin

Senast ändrad

Evidens 1 2015

Det här är en artikel från tidningen Evidens. Läs hela tidningen här. Pdf, 4.4 MB.

Vill du ha papperstidningen - kontakta lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Vart femte år
Öppenvinkelglaukom kan vara ärftligt. Om syskon, föräldrar eller nära släkt har sjukdomen bör en person låta undersöka sig från 40 års ålder och därefter vart femte år.

Jämlik hälsa
Stockholms läns läkemedelskommitté med dess expertråd har som uppdrag att identifiera kvalitetsbrister i läkemedelsförskrivningen. Jämlik hälsa är ett av läkemedelskommitténs prioriterade förbättringsområden.