Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Livslång kontroll efter obesitaskirurgi

Publicerat 2017-01-08

Två år efter operation återremitteras patienten till primärvården, med kontroll vid 5 och 10 år vid opererande klinik. I remissen ska planerad substitutionsbehandling framgå. I regel krävs substitution med D-vitamin, kalcium, B12 och multivitaminpreparat med järn och folsyra. Patienterna bör sedan kallas en gång per år för kontroll av Hb, järn, kobalamin och folsyra.

Problem som kan förekomma:

» Kardiometabola sjukdomar

Även om många komorbiditeter, som diabetes och hypertoni, går i remission efter operation så finns återfall. Följ därför patienterna livslångt.

» Buksmärtor och tarmvred

Oförklarade, återkommande buksmärtor bör utredas. Vid kraftiga akuta buksmärtor ska patienten snarast till akutmottagning.

» Kräkningar

Utred långvariga besvär.

» Problem vid födointag

Illamående, buksmärtor, trötthet och diarréer kan förekomma om maten innehåller mycket fett eller socker, eller personen äter fort eller oregelbundet. Utred patienter med svåra besvär trots följsamhet till kostråd.

» Diarré

Diarréer är ovanliga. Minska fettinnehållet i maten. Utred långvarig diarré.

» Förstoppning

Öka intag av vätska. Ordinera fysisk aktivitet i kombination med osmotiskt aktiva medel. Undvik bulkmedel i form av fibergranulat eller liknande.

» Gallsten

Handlägg på vanligt sätt. Förväxla inte symtomen med intermittenta tarmvredssymtom.

» Håravfall

Håravfall är vanligt under första året men hårkvaliteten brukar återgå till det normala efter viktstabilisering. Säkerställ bra näringsintag.

» Viktuppgång

Lägsta vikten infinner sig 6–24 månader efter operation och stiger sedan ofta runt 5 kg innan stabilisering. Om patienten förlorat mycket vikt initialt och senare går upp mycket kan remittering till kirurg ske.

» Anemi

Många behöver järntillskott. Säkerställ följsamhet till järn- och B12-behandling.

» D-vitamin och skelett

Årlig uppföljning med provtagning och förskrivning av D-vitamintillskott.

» Alkohol

Operation har stor effekt på metabolism av alkohol, med risk för berusningseffekt som sitter i under längre tid. Avråd från bruk av alkohol. Patienter med riskbruk bör snabbt få hjälp.

» Graviditet

Inga problem efter viktstabilisering, men rekommenderas inte första året efter operation. Kosttillskott och extra folsyra är viktigt före försök till konception.

» Hudöverskott

Överskottshud på magen, låren, armarna och brösten är vanligt. Plastikkirurgi kräver vanligen ett BMI under 30 kg/m2, rökstopp och viktstabilitet under flera månader.

Karin Nordin

Källa

  1. Erik Näslund, professor, överläkare, Danderyds sjukhus och Signy Reynisdottir, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset
  2. Werling M, Näslund I, Eliasson B. Uppföljning efter obesitaskirurgi. En livslång allmänmedicinsk angelägenhet. AllmänMedicin 1-2015 s. 34-36.

Senast ändrad