Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

MRSA ökar i samhället

Publicerat 2018-01-24

Vårdhygieniska insatser samt smittskyddsarbete har minskat spridningen av MRSA på sjukhus betydligt, och vi ser nu få utbrott i Stockholm. Däremot har spridningen ökat i samhället, vilket gör den svårare att kontrollera.

Emilia Titelman. Foto Karin Nordin

Emilia Titelman. Foto Karin Nordin

MRSA (meticillin-resistenta Stafylococcus aureus) innebär att vanliga stafylokockinfektioner som sårinfektioner, abscesser och sepsis inte går att behandla med penicilliner eller andra betalaktamantibiotika. Smittvägen är direkt eller indirekt kontaktsmitta.

Tidigare var MRSA nästa nuteslutande en vårdrelaterad smitta som upptäcktes i screeningodlingar eller vid smittspårning. Under 2017 har mer än hälften av de nya fallen i Stockholms läns landsting provtagits från sår eller abscesser, och smittan bedöms ha skett i samhället i Sverige eller utomlands. Dessa patienter söker ofta primärvården och det är viktigt att följa hygienrutiner vid undersökning och sårvård för att undvika att sprida smittan vidare.

Samtidigt fortsätter MRSA-teamet, som numera finns på Danderyds sjukhus, arbetet med att avskriva MRSA-diagnoser. Hittills i år har drygt 200 patienter avskrivits, vilket innebär att de inte längre är bärare av resistenta bakterier.

Emilia Titelman
specialistläkare infektionssjukdomar, Strama Stockholm

Senast ändrad