Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oroande ökning av ESBL-karba

Publicerat 2018-01-24

Eftersom ESBL i första hand bildas av Escherichia coli, som är en vanlig orsak till urinvägsinfektion, hittas majoriteten av ESBL-bakterierna i Stockholm i urinodlingar hos kvinnor.

ESBL (extended-spectrum betalactamase) är enzymer som bildas av tarmbakterier och som bryter ner betalaktamantibiotika som cefalosporiner och penicilliner. ESBL-bärarskap är mycket vanligt förekommande i samhället i många länder. Minst fem procent av Sveriges befolkning beräknas vara bärare av ESBL i tarmen, och personer som nyligen rest utomlands har ökad risk. Bärarskapet i sig är ofarligt men ofta långdraget, och medför risk för senare insjuknande i infektion med ESBL-bildande bakterier. ESBL-infektioner är problematiska därför att behandlingsalternativen är få.

Allra mest oroande är ökningen av ESBL-karba – en specialvariant av ESBL som ger resistens även mot karbapenemer. ESBL-karba har lett till kraftigt ökad dödlighet i vanliga infektioner i andra länder. Än så länge är antalet fall av ESBL-karba i Sverige få. Under 2016 rapporterades 58 fall i Stockholms läns landsting och hittills i år har vi haft cirka 30 fall. De flesta patienterna är screenade efter utlandsvård, men smittspridning har även skett i samband med ett utbrott på en vårdenhet i Stockholm.

Genom att endast använda antibiotika när det verkligen gör nytta och undvika alltför bred behandling, kan vi bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Genom att inte förskriva kinoloner i onödan vid urinvägsinfektion, kan vi hjälpa till att minska selektionen av ESBL-bildande bakterier i primärvården.

Emilia Titelman
specialistläkare infektionssjukdomar
Strama Stockholm

Senast ändrad