Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Projekt ska dämpa antibiotikaförskrivningen i Södertälje

Publicerat 2018-02-13

Under första halvan av 2016 ökade förskrivningen av antibiotika till barn i åldrarna 0–4 år med över 30 procent i Södertälje kommun, jämfört med 7 procent i länet som helhet.

barn och läkemedel. Foto iStock.

Antibiotikaförskrivningen till barn ökade mycket i Södertälje. Foto iStock.

Södertälje var 2016 den kommun i Stockholms län där invånarna hämtade ut flest antibiotikarecept, drygt 400 recept per 1 000 invånare, jämfört med 345 för hela Stockholms län. Det nationella målet är 250.

Under 2017 gör därför Strama Stockholm i samarbete med husläkarmottagningarna i Södertälje en extra satsning på att förmedla kunskap om behandling av infektioner och klok antibiotikaanvändning. Målet är att ge samtliga personalkategorier vid vårdcentralerna ökad trygghet vid bedömningen av infekterade patienter. Med klok antibiotikaanvändning avses följsamhet till regionala och nationella riktlinjer, exempelvis Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ”Regnbågsbroschyren” från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Strama.

Under våren har alla medarbetare vid Södertäljes husläkarmottagningar kunnat delta i en halvdagsutbildning med föreläsning och gruppdiskussion. Deltagarna fick identifiera egna möjliga förbättringsområden och därefter utbyta erfarenheter och förslag på hur antibiotikaanvändningen skulle kunna minska. Halvdagsutbildningen följs upp med besök av Strama på varje enskild husläkarmottagning under hösten och nästa år.

Parallellt har antibiotikaförskrivare inom slutenvård kunnat delta i seminarier med fokus på behandling av pneumoni, urinvägsinfektioner och antibiotikaprofylax inför kirurgi. Strama har gjort en liknande punktinsats tidigare då det visade sig att antibiotikaförskrivningen var betydligt högre i norra delen av Stockholms län, se föregående artikel. Med fortbildning förändrades läget vilket visar att det går att förändra antibiotikaförskrivning med kunskap.

Anna-Lena Fastén
specialist i allmänmedicin Strama Stockholm

Senast ändrad