Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kassation av läkemedel

Ansvaret för att avfall, även läkemedel, hanteras och kasseras korrekt ligger på den enskilda verksamheten. Som stöd har Region Stockholm en guide för kassation av läkemedel. Guiden riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Stockholm.

Guide för kassation av läkemedel (pdf) » Pdf, 93.1 kB.

Patienter som har frågor om att lämna in eller kassera läkemedel hänvisas till apotek.