Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behöver jag klippa upp dospåsarna och tömma ut läkemedlen i boxen för läkemedelsavfall?

Dospåsar både med och utan innehåll kasseras i box för läkemedelsavfall. På den tömda påsen finns patientdata och det är viktigt att sekretessen upprätthålls. När dospåsen innehåller ett narkotiskt preparat ska påsarna klippas upp och tömmas i boxen för läkemedelsavfall.

2016-01-18

Senast ändrad 2018-02-06