Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behöver man ha en innerplastsäck i de gula boxarna för läkemedelsavfall?

Innerplastsäck behöver inte användas, däremot är det bra att ha absorbent i botten på boxen. Dock ska alltid antibiotika och cytostatikaavfall läggas i en plastpåse innan avfallet placeras i boxen. Vanliga täta fryspåsar rekommenderas, vilka finns att köpa via MediCarrier. Det är viktigt att påsen försluts ordentligt.

2016-01-18

Senast ändrad 2018-02-06