Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur kasseras blisterförpackning?

Blisterförpackningar ska källsorteras utifrån vad det huvudsakliga materialet består av. Blisterförpackningar som främst består av metall ska kasseras som metallförpackning, blisterförpackningar som främst består av plast ska kasseras som plastförpackning. Blisterförpackningar som innehållit cytostatika eller annat läkemedel med bestående toxisk effekt (enligt AFS 2005:05) ska kasseras som läkemedelsavfall.

2016-01-18

Senast ändrad 2018-02-06