Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur kasseras brytglasampuller?

Om det finns läkemedel kvar i ampullen ska den kasseras som läkemedelsavfall. Tomma brytglasampuller som ej innehållit cytostatika eller annat läkemedel med bestående toxisk effekt (enligt AFS 2005:05) kasseras så att ingen kan skada sig på det glassplitter som uppstår när ampullen går sönder. En rekommendation är därför att tomma brytglasampuller kasseras i en begagnad plastflaska/plastdunk som försluts och sedan kasseras i hushållsavfall brännbart.

2016-01-18

Senast ändrad 2018-02-06