Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur kasseras flaskor med små rester av läkemedel?

Läkemedelsresterna sorteras som läkemedelsavfall. Flaskan ska inte sköljas ur. När flaskan är tömd kan den kasseras i respektive återvinningsfraktion. Flaskor som innehållit cytostatika eller annat läkemedel med bestående toxisk effekt (enligt AFS 2005:05) ska kasseras som läkemedelsavfall.

2016-01-18

Senast ändrad 2018-02-06