Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur kasseras förbrukade fentanylplåster?

Fentanyl finns med i landstingets förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser inom Stockholms län, enligt miljöprogrammet Miljöutmaning 2016. Ett förbrukat fentanylplåster kan innehålla 30–85 procent av ursprungsmängden läkemedel. Det innebär att även i ett använt plåster med den lägsta styrkan kommer det att finnas kvar en mängd fentanyl som överskrider dödlig dos för vuxen individ. Fentanylplåster ska efter användning därför betraktas på samma sätt som oanvända läkemedel och hanteras på ett säkert sätt, det vill säga kasseras som läkemedel. Patienter ska lämna in förbrukade plåster till apotek.


Referens: Marquardt KA, Tharattt RS, Musallam NA. Fentanyl remaining in a transdermal system following three days of continous use. Ann Pharmacother 1995;29:969-71.

2016-08-11

Senast ändrad 2018-02-06