Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur kasseras injektionspennor med adrenalin?

Injektionspennor med adrenalin kasseras som läkemedelsavfall.

2016-08-11

Senast ändrad 2018-02-06