Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur kasseras Kabiven med aggregat?

Förpackningen är återvinningsbar i sin helhet utan att portar och liknande behöver avlägsnas, se längst ner på denna sida: http://www.fresenius-kabi.se/Produkter/Parenteral-nutrition/Trekammarpasar/Kabiven/

2016-11-17

Senast ändrad 2018-02-06