Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur kasseras klorhexidinsprit lösning 5 mg/mL inklusive tomma flaskor?

Klorhexidinsprit lösning 5 mg/mL bör samlas upp i UN-godkända dunkar och kasseras som kemavfall. UN-godkända dunkar finns att beställa via MediCarrier. Dunken ska endast fyllas till "axlarna" för att vätskan ska ha tillräckligt med utrymme för att vidgas vid transport och temperaturväxlingar. Dropptomma flaskor som innehållit klorhexidinsprit källsorteras som plast.

2018-01-19

Senast ändrad 2019-02-26