Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur kasseras spiraler, p-plåster, p-stavar och p-ringar?

Använda hormonläkemedel som spiraler, plåster, stavar och ringar ska kasseras som läkemedelsavfall då det finns läkemedelsrester kvar i produkterna efter användning. Kopparspiraler kasseras som läkemedelsavfall eller skärande/stickande.

2016-08-11

Senast ändrad 2018-02-06