Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur kasseras tomma förpackningar som har innehållit läkemedel?

Tomma förpackningar som har innehållit läkemedel kan kasseras i respektive återvinningsfraktion. Dock ska alltid tomma förpackningar som har innehållit cytostatika eller annat läkemedel med bestående toxisk effekt kasseras som läkemedelsavfall (enligt AFS 2005:5).

Även läkemedelsförpackningar som innehållit läkemedel som medför risk för överkänslighet ska kasseras som läkemedelsavfall t ex antiobiotika, sulfonamider, bensokain och klorpromazin (enligt AFS 2005:05).

För levande vacciner, som exempelvis rotavirus, gäller att även förbrukad förpackning ska kasseras som läkemedelsavfall med skyddshylsan på.

2017-05-23

Senast ändrad 2018-05-15