Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur kasseras tungmetallhaltiga läkemedel?

Tungmetallhaltiga läkemedel ska kasseras som läkemedelsavfall. Tungmetaller fångas effektivt upp i rökgasreningen vid Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala där Stockholms läns landstings läkemedelsavfall förbränns.

2016-01-18

Senast ändrad 2018-02-06