Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur kasseras vacciner?

Alla vacciner ska kasseras som läkemedelsavfall. Levande vacciner (inklusive förpackning), exempelvis rotavirus, ska förpackas i vakuumförseglare (Pactosafe), alternativt i kraftig plastpåse som går att försluta väl och ska sedan kasseras som Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/Läkemedelsavfall (gul box).

Senast ändrad 2019-02-22