Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hur länge får läkemedelsavfall lagras på avdelningen innan det ska skickas iväg?

Det finns inga tidsangivelser i lagstiftningen för hur länge läkemedelsavfall får lagras på avdelningen innan det skickas iväg. För att undvika att avfallet blir stående en längre tid är en generell rekommendation att minst två gånger om året, exempelvis innan sommar- och julledighet, skicka iväg sitt läkemedelsavfall. Finns cytostatika, antibiotika och andra läkemedel med toxiska och allergena effekter med i avfallet rekommenderas tätare intervall.

2016-01-18

Senast ändrad 2018-02-06