Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kan använda insulinpennor kasseras i hushållsavfall även om ampullen inte är helt tömd?

Använda insulinpennor ska kasseras som hushållsavfall brännbart. Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan vid användning och är därför undantaget från miljöriskbedömningen.

2016-01-18

Senast ändrad 2018-02-06