Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortsatt minskade kostnader för receptläkemedel

Publicerat 2014-01-30

Den ekonomiska effekten av bred övergång till generiska läkemedel på recept synes nu till största delen vara inhämtad. Den totala volymen av läkemedel fortsatte att öka, liksom följsamheten till Kloka Listan. Förskrivningen av propiomazin och tramadol till äldre, men även förskrivningen av antibiotika, minskade i linje med nationella rekommendationer. Läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet, är fortsatt den största gruppen i totalbelopp, men gruppen ökade mindre 2013 än tidigare, delvis på grund av ökat generiskt utbud och prissänkningar.

Exempel på läkemedel på recept som fortsatte att öka i användning och/eller i volym, var amlodipin, kandesartan, losartan, naproxen och paracetamol, medan diklofenak och fenoximetylpenicillin minskade. Warfarinanvändningen var relativt oförändrad, men nya antikoagulantia tredubblades räknat i antal recept. Samtidigt sjönk volymen lågdos-ASA något. Priserna sjönk delvis bland generiska läkemedel, men även bland läkemedel som inte finns generiskt, såsom insuliner.

Läs mer i den fulla årsrapporten »

Sten Ronge, apotekare
Björn Wettermark, apotekare, enhetschef, docent
Utvecklingsavdelningen, Stockholms läns landsting

Senast ändrad 2018-06-29