Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kodeinkombinationer minskade hos äldre

Publicerat 2014-09-25

Kodeinkombinationer var mest förskriven opioid i Stockholm 2013. Kodein/paracetamol (Citodon etcetera) togs ut av 99 000, kodein/ASA/koffein (Treo Comp) av 4 500 och båda av 1 700 patienter, summa 105 000. Flertalet hade inget uttag av dessa året innan. Antalet individer som fick medlen minskade dock under året, särskilt äldre (minskade med 6 procent).

Förskrivningsorsakerna är svåra att säkert klarlägga, men smärttillstånd av tillfällig art tycks ha dominerat. Cirka 70 000 personer fick ut max 100 tabletter och 80 000 max 200 tabletter kodeinkombination. Bland de cirka 8 000 patienter som fick mer än 700 tabletter, var uttag av andra analgetika och psykofarmaka väsentligt vanligare än bland dem med lägre konsumtion, se figur.

Primärvården var den främsta förskrivaren av kodeinkombinationer och andra analgetika.

Läs mer i den fulla rapporten »

Sten Ronge, apotekare
Björn Wettermark, enhetschef, apotekare
Utvecklingsavdelningen, Stockholms läns landsting

Senast ändrad