Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Många fler fick behandling av kronisk hepatit C

Publicerat 2015-09-30

Antalet patienter med kronisk hepatit C som fick behandling med ny antiviral terapi långt mer än tredubblades under året till och med augusti jämfört med motsvarande period föregående år. Det drev upp läkemedelskostnaderna både för infektionsläkemedel och totalt.

Tumörhämmande läkemedel och immunmodulerande terapi mot inflammatoriska sjukdomar, som reumatoid artrit, var annan specialterapi som fortsatte att öka kraftigt. Nya antikoagulantia som togs in i Kloka Listan 2015, insattes i ökande grad hos nya patienter med förmaksflimmer.

Inom matsmältning och ämnesomsättning steg läkemedel mot sällsynta metabola sjukdomar liksom några nya medel mot diabetes typ 2, särskilt liraglutid – i Kloka Listan för specialiserad vård.

Däremot sjönk läkemedel mot astma/KOL trots marginellt ökad volym. Det blev följden av att priset på den marknadsledande inhalatorn med långverkande luftrörsvidgare och kortison vid årsskiftet sänktes. Följsamheten till Kloka Listan steg i länet med ytterligare en procentenhet till 84 procent.

Läs mer i den fulla rapporten »

Sten Ronge, apotekare
Björn Wettermark, tf avdelningschef, docent
Utvecklingsavdelningen, Stockholms läns landsting

Senast ändrad 2018-06-29