Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya läkemedel gav ökning med över 6 procent

Publicerat 2015-01-27

Nya effektiva läkemedel mot kronisk hepatit C medförde att tidigare minskning av läkemedelskostnaderna vände till kraftig ökning 2014.

Läkemedel mot tumörer och autoimmuna sjukdomar var liksom tidigare den beloppsmässigt största läkemedelsgruppen med 22-procentig andel av det sammanlagda läkemedelsbeloppet, faktisk ökning, +2 procent. Dess undergrupp immunmodulerare mot främst reumatoid artrit, steg med 7 procent.

Medel vid ADHD, antikoagulantia mot bland annat förmaksflimmer liksom ögonläkemedel, var andra grupper som steg mer än genomsnittet, +16, +15 respektive +10 procent. Medel mot astma och KOL, vilka tidigare steg kraftigt, var 2014 oförändrade i belopp, efter ökad konkurrens på området.

Följsamheten till Kloka Listan steg till 83 procent medan användningen av antibiotika på recept var, trots minskning, fortfarande 10 procent över rikssnittet och 40 procent över det nationella målet.

Läs mer i den fulla årsrapporten »

Sten Ronge, apotekare
Björn Wettermark, enhetschef, apotekare
Utvecklingsavdelningen, Stockholms läns landsting

Senast ändrad 2018-06-29