Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya läkemedel mot hepatit C gav stor kostnadsökning

Publicerat 2016-01-28

Läkemedelskostnaderna i Stockholms läns landsting steg med närmare 5 procent 2015. Det berodde främst på nya läkemedel mot kronisk hepatit C och andra specialläkemedel.

Läkemedel mot kronisk hepatit C (i figuren gruppen Infektioner), medförde en något högre kostnad än den beräknade. Läkemedel inom gruppen tumörer och immunsystem (se figur) steg med över 8 procent, vilket var mer än föregående år.

Rekommendationen att öka insättningen av nya antikoagulantia vid förmaksflimmer för att förebygga stroke, fick betydande genomslag, se Blod, antitrombotiska medel i figuren. Nya läkemedel mot diabetes typ 2, bidrog också till ökade kostnader, se Matsmältning, ämnesomsättning.

Inhalationsläkemedel mot astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, i figuren Andningsorgan, minskade i belopp till följd av prissänkningar och något minskade volymer.

Antalet uthämtade antibiotikarecept, var oförändrat runt 350 per tusen invånare och år, att jämföra med målet 250 recept per tusen invånare och år. Användningen av olämpliga läkemedel till äldre fortsatte att minska. Följsamheten till Kloka Listan steg från 83 till 84 procent jämfört med året innan. I Öppna jämförelser låg Stockholm oftast kring riksgenomsnittet.

Läs mer i den fulla årsrapporten »

Sten Ronge, apotekare
Pia Frisk, apotekare
Utvecklingsavdelningen, Stockholms läns landsting

Senast ändrad 2018-06-29