Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Personlig förskrivarstatistik – vilket värde har den och hur beställer man?

Publicerat 2014-09-09

Det ligger ett stort värde i att granska både sin egen och hela klinikens läkemedelsförskrivning.

Att se sin egen del i den samlade förskrivningen kan bli en nyttig aha-upplevelse och leda till en kvalitetshöjning av läkemedelsterapin på mottagningen/kliniken. Det kan i förlängningen även bidra till ekonomisk vinst.

Statistikrapporten över försäljning av läkemedel på recept med den personliga förskrivarkoden finns bara i pappersform. Rapporten visar enbart de mest förskrivna läkemedlen och inkluderar inte dosexpedition. Och den omfattar endast de senaste tre månadernas apoteksförsäljning, beroende på att personliga förskrivardata inte får sparas längre tid i Receptregistret.

Grund för interkollegiala terapidiskussioner
Arbetsplatsens läkemedelsstatistik www.uppfoljning.sll.se erbjuder god grund för terapidiskussioner mellan förskrivarna. Även om den personliga förskrivarprofilen ger sparsam information, kan den vara intressant som jämförelse till den mer utförliga arbetsplatsstatistiken. Alla förskrivarna kan till exempel samtidigt begära sina förskrivarprofiler inför en gemensam terapidiskussion utifrån arbetsplatsrapporten.

Den befintliga personliga förskrivarprofilen från Apotekens Service AB utformades i mitten av 1990-talet och innehåller följande delrapporter:

  • Läkemedelsköp per huvudgrupp (ATC) av läkemedel jämfört med hela arbetsplatsen.
  • Läkemedel 20-i-topp för förskrivaren jämfört med hela arbetsplatsen.
  • Läkemedelsköp per åldersgrupp i jämförelse mellan förskrivare och arbetsplats.
  • Läkemedelsköp per huvudgrupp av läkemedel fördelat på kön.
  • Topplista för alla läkemedel motsvarande 90 procent av totalbeloppet för läkemedel under perioden.

Så här beställer du den personliga förskrivarstatistiken
Den personliga förskrivarprofilen beställs från eHälsomyndigheten.

Sten Ronge, apotekare

Senast ändrad