Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rapport skillnad i läkemedelskostnad 2014 mellan Stockholm och Skåne

Publicerat 2015-09-17

Nya medel mot hepatit C främsta orsak till högre läkemedelskostnader per invånare i Stockholm än i Skåne 2014.

Det samlade beloppet för recept och rekvisitioner var 1,8 procent högre per invånare i Stockholm 2014, jämfört med Skåne. Den främsta orsaken synes ha varit kostnaderna för nya läkemedel mot hepatit C vilka var 74 procent högre i Stockholm än i Skåne. Totalbeloppet för HIV-medel steg även dubbelt så mycket per invånare i Stockholm.

Viktig förklaring synes vara högre prevalens av hepatit C respektive HIV i Stockholm än i Skåne. Kostnaderna per invånare var även högre i SLL än i Skåne för medel mot ADHD, hemofilimedel, botulinumtoxin och neuroleptika. Omvänt var kostnaderna högre i Skåne för andra läkemedelsgrupper som TNF-hämmare, medel vid multipel skleros och för blodsockersänkande exklusive insuliner.

Källa

  1. Utvecklingsavdelningen. Nya medel mot hepatit C främsta orsak till högre läkemedelskostnader per invånare i Stockholm än i Skåne 2014. Rapport april 2015

Senast ändrad