Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Subvention – läkemedelsförmånen

Beslut om subvention

Förskrivaren måste aktivt ta ställning till om förskrivningen är inom eller utanför läkemedelsförmånen. För läkemedel som har en begränsad subvention är detta extra viktigt, då journalsystemen ofta inte har förmån förifyllt.

För att ett läkemedel ska bli subventionerat måste företaget kunna visa att det är kostnadseffektivt. Om företaget inte prisförhandlar får preparatet inget fastställt pris av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och omfattas då inte av förmånen.

Vid varje läkemedelsbeskrivning i Fass framgår vad som gäller angående förmånen.

För att patienten ska kunna ta del av läkemedelsförmånen måste arbetsplatskod anges på receptet. För att patienten ska få rabatt på förmånsberättigade läkemedel måste olika förskrivningsregler följas, se Vid receptskrivning/förskrivningsregler i vänstermenyn.

Läkemedelsförmånsnämnden inrättades 2002 med uppdrag att besluta om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras. Från och med 2008 ingår det även i uppdraget att besluta om vilken tandvård som ska ingå i det statliga stödet. Med anledning av det ändrades namnet till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.