Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på husläkarmottagningar, sjukhuskliniker, säbon och andra vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta oss gärna på strama@sll.se för att boka ett besök. Läs mer om oss


Vårdprogram

 Luftvägsinfektioner i öppenvård (2016-01-27)

 Urinvägsinfektioner i öppenvård (2016-02-01)

 Hud- och mjukdelsinfektioner (2016-02-15) 

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer (2017-12-06)


2018 Aktuellt

Utbildningar - SAVE THE DATE!

Stramautbildning för sjuksköterskor i primärvård
Onsdag den 14/2 kl 13-17, på Magnus Ladulåsgatan 63A.

Utbildningen är en repris från hösten (på begäran) i samarbete med 1177. För dig som vill uppdatera dina kunskaper eller är ny i primärvården. Vi går igenom resistensläget, antibiotikabehandling vid de vanligaste infektionerna i primärvården, sjuksköterskans rådgivning både i telefonen och på mottagningen. Lite tips och råd på hur man kan arbeta Stramaaktivt i primärvården.
Läs mer »

Vårmöte för Stramaansvariga läkare och sjuksköterskor i primärvård
Tisdagen den 17/4 kl 13.30 – 17.00, på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 63 A, lokal Spårvagnen

Här fokuseras på att presentera  nya behandlingsriktlinjer som väntas komma under första halvan av 2018. Andra temaområden under eftermiddagen: Kluriga urinvägsfall. Hud och mjukdelsinfektioner. Hur kan jag arbeta Stramaaktivt på min mottagning? Möjligheter att utbyta erfarenheter och få goda exempel. Stöd till lokalt kvalitesarbete.
Läs mer »


Aktuellt

  • Nya nationella Stramarekommendationer för behandling av infektioner inom slutenvård

    Programråd Strama har nu tagit fram nationella behandlingsrekommendationer för infektioner hos vuxna på sjukhus. Vi ersätter därför våra tidigare rekommendationer för slutenvård med dessa.

  • Antibiotikaresistens i fokus

    I år liksom tidigare år uppmärksammas europeiska antibiotikadagen den 18 november av ECDC och även World antibiotic awareness week av WHO. I Sverige marknadsför vi framförallt kampanjen Skydda antibiotikan. Nytt informationsmaterial har tagits fram för att påminna alla om vikten av att vi handskas varsamt med våra antibiotika.

  • Trenden håller i sig – antibiotikaförskrivningen fortsätter minska

    Invånarna i Stockholms län hämtade de senaste 12 månaderna ut 334 antibiotikarecept per 1000 invånare och minskningen med 2,7 % jämfört med föregående period är glädjande, men det är långt kvar till det långsiktiga nationella patientsäkerhetsmålet på 250 recept. Vi ser att barn i Stockholms län i allt större utsträckning får fenoximetylpenicillin (PcV) med smalt spektrum när det gäller luftvägsantibiotika, vilket är bra. På akutsjukhusen minskar användningen av kinoloner, vilket också är glädjande. Läs mer i Strama Stockholms senaste kvartalsrapport.

Läs alla »

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se

Uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i Stockholms län senaste
12 månaderna

334

november 2017

Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård
Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Beställ via strama.hsf@sll.se

Här kan du göra webbutbildningen och bli en klok och smart förskrivare.

Sårsmart – ny webbutbildning om sårdiagnostik. Gå till www.sårsmart.se och lär dig mer om svårläkta sår.

Antibiotika eller inte
Antibiotika eller inte

Webb-baserad utbildning riktad till allmänheten som förmedlar varför det är viktigt att inte äta antibiotika i onödan.