Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på husläkarmottagningar, sjukhuskliniker, säbon och andra vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta oss gärna på strama@sll.se för att boka ett besök. Läs mer om oss


Vårdprogram

 Luftvägsinfektioner i öppenvård (2016-01-27)

 Urinvägsinfektioner i öppenvård (2016-02-01)

 Hud- och mjukdelsinfektioner (2016-02-15) 

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer (2015-09-02)


Aktuellt

  • Antibiotikaresistens i fokus

    I år liksom tidigare år uppmärksammas europeiska antibiotikadagen den 18 november av ECDC och även World antibiotic awareness week av WHO. I Sverige marknadsför vi framförallt kampanjen Skydda antibiotikan. Nytt informationsmaterial har tagits fram för att påminna alla om vikten av att vi handskas varsamt med våra antibiotika.

  • Trenden håller i sig – antibiotikaförskrivningen fortsätter minska

    Invånarna i Stockholms län hämtade de senaste 12 månaderna ut 334 antibiotikarecept per 1000 invånare och minskningen med 2,7 % jämfört med föregående period är glädjande, men det är långt kvar till det långsiktiga nationella patientsäkerhetsmålet på 250 recept. Vi ser att barn i Stockholms län i allt större utsträckning får fenoximetylpenicillin (PcV) med smalt spektrum när det gäller luftvägsantibiotika, vilket är bra. På akutsjukhusen minskar användningen av kinoloner, vilket också är glädjande. Läs mer i Strama Stockholms senaste kvartalsrapport.

  • Antibiotikaförskrivningen till barn minskade kraftigt

    Första halvåret 2017 minskade uthämtade antibiotikarecept till barn 0 – 6 år med hela 8,2 % jämfört med samma halvår 2016. Den kraftiga ökningen som sågs i början av 2016 har därmed bromsats upp, vilket är glädjande. För hela befolkningen i Stockholms län minskade uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare med 3,3 % under första halvåret 2017. Senaste 12-månadersperioden hämtade länets befolkning ut 336 antibiotikarecept per 1000 invånare, vilket är den lägsta nivån på mycket länge. Läs mer om antibiotikaförsäljning i öppen- och slutenvård i Strama Stockholms andra kvartalsrapport för 2017.

Läs alla »

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se

Uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i Stockholms län senaste
12 månaderna

334

september 2017

Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård
Nationella rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Beställ via strama.hsf@sll.se

Här kan du göra webbutbildningen och bli en klok och smart förskrivare.

Sårsmart – ny webbutbildning om sårdiagnostik. Gå till www.sårsmart.se och lär dig mer om svårläkta sår.

Antibiotika eller inte
Antibiotika eller inte

Webb-baserad utbildning riktad till allmänheten som förmedlar varför det är viktigt att inte äta antibiotika i onödan.