Kloka Listan
 • Bäst effekt av ASA tidigt efter stroke

  ASA minskade risken för återkommande ischemisk stroke med cirka 60 procent efter sex veckor jämfört med placebo.
  2016-06-27 Läs mer »
 • En gratis måltid ger resultat

  Enligt en amerikansk studie var en enda gratismåltid från ett läkemedelsföretag associerat med påverkan på förskrivningmönstret till förmån för det marknadsförda läkemedlet.

  2016-06-22 Läs mer »
 • Möten som gör skillnad

  Rissne vårdcentral är en av sex vårdcentraler som fått specialuppdrag att göra hälsoundersökningar av asylsökande.

  2016-06-22 Läs mer »
 • Skrivelse om fri förskrivningsrätt

  Kunskapen om ett läkemedel behöver inte vara otillräcklig bara för att ett läkemedel inte har prövats och godkänts för en viss indikation. Det menar Nätverket Sveriges läkemedelskommittéer, LOK, där Stockholms läns läkemedelskommitté ingår, i en kommentar till Läkemedelsindustriföreningens hemställan till regeringen.

  2016-06-21 Läs mer »

Evidens nr 3, 2016. Tema flyktingars hälsa.

 

Evidens: flyktingars hälsa

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.