Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vid gikt, sätt in långvarig uratsänkande behandling tidigt

Se filmen om det Kloka rådet nedan. Klicka på CC i filmrutan om du vill välja textningen.

Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen och oftast diagnosticeras och handläggs den i primärvården. Orsak är hög halt av urinsyra som faller ut som uratkristaller vilka orsakar inflammation. Prevalensen är cirka 2 procent hos män och 1,5 procent hos kvinnor. Primär gikt orsakad av genetiska enzymförändringar är ovanligt. Sekundär gikt har många riskfaktorer som alkohol, purinrik föda, urathöjande läkemedel, cytostatikabehandling som leder till cellsönderfall, psoriasis, fetma, njursvikt och diabetes. Sjukdomen förlöper skovvis med akuta episoder med smärtsam ledinflammation/er. Vanligast drabbas stortåns grundled. Obehandlad kan gikt leda till kronisk ledinflammation med led- och broskskador, tofi, njursten och njurskador.

Akut giktattack behandlas enligt Kloka listan med COX-hämmare, glukokortikoider eller kolkicin.

Alla patienter med gikt bör få råd om icke-farmakologiska uratsänkande åtgärder såsom måttligt intag av alkohol eller att helt avstå, långsam viktminskning hos överviktiga, kostråd och regelbunden fysisk aktivitet. Se även över andra läkemedelsbehandlingar och överväg alternativ vid läkemedel som minskar uratutsöndringen (exempelvis tiazider).
Merparten av alla patienter med gikt kommer även att bli aktuella för uratsänkande läkemedelsbehandling, oftast med allopurinol, som effektivt minskar risken för nya anfall och ledskador på sikt. Om allopurinol inte är lämpligt bör reumatolog rådfrågas för alternativa uratsänkande behandlingar.

Överväg allopurinol redan efter första giktattacken. Vid ålder under 40 år, s-urat över 480 µmol/l, komorbiditeter (såsom njursvikt, hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt), förekomst av tofi, polyartikulär gikt eller förekomst av röntgenförändringar ska insättning ske redan vid första attacken. Vid upprepade attacker ska insättning som regel ske. Uratsänkande behandling kan sättas in under pågående attack, under skydd av ovanstående akutbehandling.

Målet med behandlingen är permanent besvärsfrihet, avsaknad av tofi och uratnivåer <360 µmol/l eller <300 µmol/l hos patienter med kronisk tofös gikt. Avsluta inte behandlingen när målen uppnås, gikt är en kronisk sjukdom.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Källa

  1. Läkemedelsverket. Läkemedel vid gikt. Behandlings­rekommendation 2016
  2. Mikuls TR. Gout. N Engl J Med. 2022 Nov 17;387(20):1877-1887
  3. Dehlin M, Jacobsson L, Roddy E. Global epidemiology of gout: prevalence, incidence, treatment patterns and risk factors. Nat Rev Rheumatol. 2020 Jul;16(7):380–390

Senast ändrad