Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tidningen Evidens

Tidningen Evidens
Tidningen Evidens

Region Stockholms läkemedelskommittés tidning för hälso- och sjukvården

Evidens, medicin och läkemedel från Region Stockholms läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lanserades 2010 och kommer ut med fyra nummer om året.

Tidningen trycks i omkring 5 000 exemplar och finns även att läsa digitalt på www.janusinfo.se/evidens. Innehållet har ett särskilt fokus på läkemedel samt på medicin och läkemedel inom primärvården.

Tidningen ingår i en internationell medlemsorganisation, The International Society of Drug Bulletins (ISDB), som grundades 1986 med stöd av WHO:s Europakontor. Syftet med ISDB är att stödja kommittétidningar, som för att bli medlemmar måste vara redaktionellt och ekonomiskt oberoende från kommersiella intressenter och ha ett högkvalitativt innehåll.

Har du synpunkter på tidningen eller förslag om vad du vill läsa om? Mejla till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se.

Prenumerera på tidningen Evidens »

Evidens nyhetsbrev »

Redaktion

Jennie Cardell, allmänläkare

Magnus Edlund, formgivare

Mats Ek, ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté

Sara Hallander, allmänläkare

Raina Hanna Chabo, allmänläkare

Elin Jerremalm, apotekare

Martina Junström, chefredaktör

Maria Ljungdahl, klinisk farmakolog

Lena Söderqvist, journalist


Ansvarig utgivare: Mats Ek, ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté