Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Praktisk information

Praktisk information

Här hittar du praktisk information kring läkemedelsstatistik, förskrivning, upphandlade läkemedel och hantering av läkemedel.

Skyddsinformation om läkemedel

Vissa läkemedel kan leda till ohälsa om de hanteras felaktigt. Arbetsmiljölagstiftningen kräver att läkemedelsföretaget ska ge skyddsinformation och redovisa hur riskerna ska undvikas. På Fass.se publiceras skyddsinformationstexter från företagen, men det är inte obligatoriskt att ha texten där. 

Lista [2024-02-06] över läkemedel som har skyddsinformation på Fass.se » Excel, 75.4 kB.

Läs mer om skyddsinformation på Fass.se »

Läs mer om arbetsmiljölagstiftningen på Arbetsmiljöverkets webbplats »

Upphandlade läkemedel

Läkemedel på rekvisition är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Genom att beställa upphandlade läkemedel kan sjukvården spara avsevärda belopp. Läs mer om upphandling »


Upphandlade läkemedel (avtal och prislistor)


Läkemedel på rekvisition »

Vacciner »

Biverkningsrapportering

Rapporter om misstänkt biverkning ska skickas direkt till Läkemedelsverket. Ansvaret för rapportering av biverkningar åligger den huvudman (såväl offentlig som privat) som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården.


E-utbildning från Läkemedelsverket: Biverkningsrapportering i praktiken »


Läs mer om biverknings­rapportering »