Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Upphandlade läkemedel

Upphandlade läkemedel (avtal och prislistor)

Läkemedel på rekvisition

Vacciner

Mer information om beställning av vacciner på Vårdgivarguiden

Den totala kostnaden för läkemedel inom Region Stockholm som antingen förskrivits eller rekvirerats via apotek var drygt 13 miljarder kronor (helår 2023). En femtedel, knappt 2,8 miljarder, gick till läkemedel som ordinerats och rekvirerats inom slutenvård. Läkemedel på rekvisition är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Genom att beställa upphandlade läkemedel kan sjukvården spara mycket pengar.

Ansvaret att beställa rätt avtalad vara, när så finns någon, ligger nu hos den som beställer läkemedel i beställningssystemet Proceedo. Till hjälp finns en utbyteslogik i systemet, som innebär att en rekommendation att välja upphandlad vara dyker upp när beställning läggs på annan vara (om varorna definierats som utbytbara).

Genom att välja upphandlade läkemedel:

  • sparas åtskilliga miljoner kronor varje år
  • kan vi med avtal möjliggöra förbättrad leveranssäkerhet
  • efterlevs regionens högt ställda miljökrav
  • säkerställs att gällande lagstiftning följs.

Läkemedelskostnaden styrs av fler faktorer än pris – lägst pris behöver inte vara synonymt med lägst kostnad för regionen på sikt!

Inom regionen finns en uttalad målsättning att upphandla en allt större andel rekvisitionsläkemedel samt att säkerställa att ingångna avtal i stor utsträckning efterlevs.

Alla upphandlade läkemedel rekommenderas inte av Region Stockholms läkemedelskommitté för vanliga sjukdomar eller för breda indikationer i specialiserad vård. Därför kan upphandlade läkemedel saknas i Kloka listan.

Vid frågor om upphandlade läkemedel kontakta Upphandlingsavdelningen i Region Stockholm:

avtalsfragor.lakemedel.rlk@regionstockholm.se

Maria Calais
Mobil: 072-467 37 89
maria.calais@regionstockholm.se

Johan Eklund
Mobil: 070-737 63 78
johan.k.eklund@regionstockholm.se

Fakta upphandling

Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr hur vi ska göra våra affärer. Lite förenklat syftar LOU till att offentliga verksamheter ska göra så bra och ansvarsfulla affärer som möjligt. Detta sker genom att uppsöka och dra nytta av den konkurrens som finns på aktuell marknad.

 

På läkemedelsmarknaden finns två huvudtyper av konkurrens. För nyare läkemedel som är skyddade av patent finns ibland möjlighet att utnyttja prisskillnader som råder mellan olika europeiska marknader, så kallad parallellimport. Efter patentutgång är det möjligt för andra att tillverka och sälja motsvarande läkemedel, och då talar vi om generisk konkurrens. I takt med patentutgångar för biologiska läkemedel kommer vi kunna dra fördel av konkurrens från så kallade biosimilarer – strukturellt närliggande men ej identiska molekyler.