Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du beställa våra olika broschyrer via e-post. I beställningen anger du namn och leverensadress samt hur många exemplar du vill ha.
Informationsmaterial om läkemedel och miljö »
Informationsmaterial från Strama Stockholm »

För förskrivare

Inhalator­karta


Översikt inhalatorer astma/KOL.


Finns endast som pdf – skriv ut

Inhalatorer – Alla Pdf, 1001.4 kB.

Inhalatorer – Spray Pdf, 1001.4 kB.

Inhalatorer – Pulver Pdf, 644.2 kB.
Filmer: Inhalera rätt

Karta över inhalatorer

Klok läkemedels-behandling för de mest sjuka äldre, MSÄ

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Läkemedels­lista – för sjuk­sköterskor med förskrivningsrätt

Läkemedelsgenomgång – checklista

Vätskebrist och läkemedel

på särskilt boende för äldre
och i hemsjukvårdBroschyren i pdf-format Pdf, 273.6 kB.

Vätskebrist och äldre

Omvårdnad gör skillnad:

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förkommande symtom hos sköra äldre

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre

Läkemedelsboken

 

Till Läkemedelsboken

 

Läkemedelsboken

Patientinformation

Till dig som använder protonpumpshämmare och där det kan vara aktuellt att avsluta behandlingen


Broschyren i pdf-format Pdf, 125.2 kB.

Patientinformation om behandling med protonpumpshämmare

Till dig som medicinerar med SGLT2-hämmare


Broschyren i pdf-format Pdf, 50 kB.

Ta hand om dina fötter

Till dig som medicinerar med metforminVarför byter apoteken ut dina läkemedel?


Beställ via e-post
fortb-janusinfo.hsf@­regionstockholm.se

Broschyren i pdf-format Pdf, 491.4 kB.

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Osteonekros i käkbenet – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format Pdf, 44.6 kB.

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Atypisk femurfraktur – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format Pdf, 51.8 kB.

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?