Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Informationsmaterial

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du beställa våra olika broschyrer via e-post. I beställningen anger du namn och leverensadress samt hur många exemplar du vill ha.
Informationsmaterial om läkemedel och miljö »
Informationsmaterial från Strama Stockholm »

För förskrivare

Inhalator­karta


Översikt inhalatorer astma/KOL.


Finns endast som pdf – skriv ut

Inhalatorer – Alla Pdf, 1.1 MB.

Inhalatorer – Spray Pdf, 229 kB.

Inhalatorer – Pulver Pdf, 1.1 MB.
Filmer: Inhalera rätt

Karta över inhalatorer

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre, MSÄ

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Vätskebrist och läkemedel

på särskilt boende för äldre
och i hemsjukvårdBroschyren i pdf-format Pdf, 263.1 kB.


Pdf för utskrift Pdf, 253 kB.

Vätskebrist och äldre

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre


Beställ via e-post
broschyrer.medicarrier@regionstockholm.se


Broschyren i pdf-format Pdf, 22.4 MB.

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund


Beställ via e-post
fortb-janusinfo.hsf@­regionstockholm.se

Broschyren i pdf-format Pdf, 92.5 kB.

Film: Hjälp med samtal om alkohol

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi


Beställ via e-post
fortb-janusinfo.hsf@­regionstockholm.se


Broschyren i pdf-format
Pdf, 120.8 kB.
Lathund för utskrift av häfte Pdf, 148.7 kB.

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund


Beställ via e-post
broschyrer.medicarrier@­regionstockholm.se


Broschyren i pdf-format Pdf, 645.6 kB.

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

Läkemedelsboken

 

Till webbversionen

Läkemedelsboken

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län


Broschyren är under bearbetning.
För information maila:
fortb-janusinfo.hsf@­regionstockholm.se

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Patientinformation

Till dig som medicinerar med SGLT2-hämmare


Broschyren i pdf-format Pdf, 252.8 kB.

Ta hand om dina fötter

Till dig som medicinerar med metforminTill dig som medicinerar med Remicade eller Remsima


Broschyren i pdf-format Pdf, 58.6 kB.

Till dig som medicinerar med Remicade eller Remsima

Osteonekros i käkbenet – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format Pdf, 44.6 kB.

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Atypisk femurfraktur – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format Pdf, 51.8 kB.

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?