Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Informationsmaterial

Informationsmaterial – läkemedel och miljö

Skydda miljön, släng rätt.

Skydda miljön, släng rätt!


En broschyr till de som ordinerats hormonbaserat preventivmedel eller hormonbehandling mot klimakteriebesvär. Utgiven år 2021 av Region Stockholm.

Broschyren i pdf-format Pdf, 1.4 MB.
Beställ broschyren