Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tema öron-näsa-hals i nya numret av Evidens

Läs om hur luktträning hjälper covid-patienter, att fler nu kan få allergivaccinering och att stockholmare är minst nöjda med sina hörapparater i hela landet. Samt mycket annat.

Evidens tema Öron näsa hals »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Nya regler för kliniska prövningar i januari 2022
Läkemedelsverket 2021-12-03

Välkomnar fler vaccintyper mot covid
Läkemedelsvärlden 2021-12-01

Immunmedierad nekrotiserande myopati utlöst av statinbehandling
Läkartidningen 2021-12-01

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »