Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Janusinfo - Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tidningen Evidens

Mer att göra för hjärtpatienten

Dödligheten efter hjärtinfarkt har mer än halverats under de senaste decennierna. Ändå är hjärtkärlsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns därför ett stort utrymme för förbättrad vård och förebyggande behandling.

I tidningen Evidens finns allt om hur läkemedelsbehandlingen vid kranskärlssjukdom kan optimeras.

Evidens tema Kranskärlssjukdom »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

Svårupptäckt antibiotikaresistens underskattas i sjukvården

Forskning.se 2019-02-12

Nya nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Socialstyrelsen 2019-02-11

Mest effektivt att erbjuda HPV-vaccination inom skolan

Folkhälsomyndigheten 2019-02-10

Läkemedels­kommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

 

Stockholms läns läkemedelskommitté »