Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tema Kloka listan i nytt nummer av Evidens

Evidens berättar om de viktigaste nyheterna på Kloka listan 2021. Läs bland annat om SGLT2-hämmare som minskar risk för hjärtkärlsjukdom hos diabetiker, hur rätt ångestdiagnos ställs och att osteoporos bör utredas och behandlas hos fler.

Evidens tema Kloka listan »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

En av tio unga kvinnor får antidepressiva läkemedel
Socialstyrelsen 2021-04-09

Möjlig koppling mellan Vaxzevria och mycket sällsynt tillstånd, men nyttan överväger risken för biverkning
Läkemedelsverket 2021-04-07

Klimatförändringar kan göra pollensäsonger värre
Läkemedelsvärlden 2021-04-07

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »