Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tema hypertoni i nytt nummer av Evidens

En av fem svenskar har hypertoni. Det är den enskilt viktigaste riskfaktorn
för sjuklighet och död som går att åtgärda. I Evidens tema hypertoni
berättar vi hur.

Evidens tema Hypertoni »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

Läkemedelsverket startar registerstudier för uppföljning av vacciner mot covid-19
Läkemedelsverket 2021-01-15

Veckovis sammanställning av inrapporterade misstänkta biverkningar för coronavaccinerna
Läkemedelsverket 2021-01-11

12 januari startar vaccination för viss vårdpesonal
Vårdgivarguiden 2021-01-08

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »