Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Janusinfo - Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tidningen Evidens

Mer att göra för hjärtpatienten

Dödligheten efter hjärtinfarkt har mer än halverats under de senaste decennierna. Ändå är hjärtkärlsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns därför ett stort utrymme för förbättrad vård och förebyggande behandling.

I tidningen Evidens finns allt om hur läkemedelsbehandlingen vid kranskärlssjukdom kan optimeras.

Evidens tema Kranskärlssjukdom »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

Vetenskapens värld: Placeboexperimentet

Sveriges television 2019-01-20

Snabb behandling med KBT på nätet

Läkemedelsvärlden 2019-01-18

Rotavaccin gav färre svåra sjukdomsfall

Dagens medicin 2019-01-18  

Läkemedels­kommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

 

Stockholms läns läkemedelskommitté »