Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Nytt nummer av Evidens ute

Neurologiska sjukdomar som migrän och neuropatier är vanliga orsaker till besök i primärvården, och kan ofta behandlas där utan att remitteras vidare till den specialiserade vården. Sällan finns en enda mirakelkur, oftare ligger flera åtgärder bakom framgångsrik behandling.

Evidens tema neurologi »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

EMA-kommitté får svensk ordförande
Läkemedelsverket 2024-07-11

Viktigt att minska doserna aciklovir vid nedsatt njurfunktion
Läkartidningen 2024-06-19

Nya rekommendationer för infusion av betalaktamantibiotika
Läkartidningen 2024-06-18

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »