Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens: Nästan vart tredje besök gäller psykisk ohälsa

Personer med psykisk ohälsa är en stor patientgrupp i primärvården. Sedan 2021 gäller ökade krav på husläkarmottagningars insatser för mild till måttlig psykisk ohälsa och beroende för patienter i alla åldrar.

Evidens tema psykisk ohälsa »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Försäljningen av antibiotika ökade under 2022
Folkhälsomyndigheten 2023-02-01

Studie undersöker hur resultat från kliniska studier står sig i verkligheten
Läkartidningen 2023-01-30

Restanmälda läkemedel ökade markant under 2022
Läkemedelsverket 2023-01-24

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »