Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tema hud i nytt nummer av Evidens

Teledermatoskopi används vid 48 vårdcentraler i Stockholm för att snabbt hitta malignt melanom. Väntetiden från misstänkt hudprick till operation har kortats med flera veckor. Nästa år ska alla vårdcentraler använda det nya arbetssättet. Läs också bland annat om behandling av psoriasis, bensår och onödig varningsmärkning i nya Evidens som har tema hud.

Evidens tema Hud »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

Vid övergång till annan opioid kan dosen ofta sänkas något

Läkartidningen 2020-08-07

Leuprorelininnehållande depotläkemedel: anvisningar om beredning och administrering måste följas strikt

Läkemedelsverket 2020-07-31

Hydroxychloroquine with or without azithromycin in mild-to-moderate covid-19

NEJM 2020-07-23

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »