Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akutläkemedelsförråd

Sedan den 1 oktober 2002 kan kommunen eller kommunfinansierad verksamhet begära hos landstinget att få inrätta fullständiga läkemedelsförråd på äldreboenden. På många enheter där man har dosförpackade läkemedel och/eller läkemedel på individuella recept kan finnas behov av Akutläkemedelsförråd (tidigare Akut- och buffertförråd/Kommunala akutläkemedelsförråd).

En för hela landstinget gemensam läkemedelslista för Akutläkemedelsförråd har utarbetats i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK). Listan, som revideras årligen, är framtagen i enlighet med upphandlat sortiment och Kloka Listan.

Beställning av läkemedel på Akutläkemedelsförrådslistan sker från läkemedelsleverantören ApoEx via beställningssystemet Visma Proceedo. Beställning via fax används endast som reservrutin.

Akutläkemedelsförråd 2018

Riktlinjer

Förteckning över läkemedel

Förändringar inför 2018

Senaste ändringar 2018-05-16:

  • Alvedon tabl 500 mg 100 st vnr 097621 ersätter Alvedon tabl 500 mg 50x1 st vnr 097644.

Dokumenten är i pdf-format och för att öppna dem krävs att Acrobat Reader är installerat på din dator. Om du inte har programmet kan du ladda ner det här »