Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya läkemedel

För att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet samarbetar alla regioner och ett flertal myndigheter i en gemensam process för införande av nya läkemedel.

Region Stockholm och Region Stockholms läkemedelskommitté deltar i det nationella arbetet inom samverkansmodellen.

Beslut om regionalt ordnat införande av nya läkemedel fattas av Region Stockholms läkemedelskommitté. Till sin hjälp har läkemedelskommittén arbetsgruppen för nya läkemedel. Gruppen ger stöd till vårdgivarna avseende introduktion av läkemedel och är en länk mellan nationellt och regionalt införande. Arbetsgruppen har ett nära samarbete med läkemedelskommitténs expertgrupper och regionala programområden.

Läkemedelsvärderingar och expertrådsdokument för viktiga nya läkemedel

Äldre dokument hittar du i Arkiv för läkemedelsvärderingar.

Läkemedelsvärderingar och expertrådsdokument för viktiga nya läkemedel

Substans

Läkemedel

Användningsområde

Publicerat

abirateron
expertgrupps­dokument

Zytiga

Prostatacancer


apixaban expertgrupps­dokument

Eliquis

Antikoagulantia


benralizumab

expertgrupps­dokument

Fasenra

Astma

2020-10-01

dabigatran
expertgrupps­dokument

Pradaxa

Antikoagulantia


dupilumab
expertgrupps­dokument

Dupixent

Atopisk dermatit

2019-10-11

dupilumab
expertgrupps­dokument

Dupixent

Astma

2020-10-01

elbasvir/grazoprevir
expertgrupps­dokument

Zepatier

Hepatit C

2021-03-15

enzalutamid
expertgrupps­dokument

Xtandi

Prostatacancer


lidokain 5 % plåster

Versatis

Postherpetisk neuralgi

2016-11-28

liraglutid

Saxenda

Övervikt/fetma

2018-01-23

mepolizumab

Nucala

Eosinofil astma

2017-04-03

mepolizumab

expertgrupps­dokument

Nucala

Astma

2020-10-01

naltrexon/bupropion

Mysimba

Övervikt/fetma

2018-01-23

reslizumab

expertgrupps­dokument

Cinqaero

Astma

2020-10-01

rivaroxaban
expertgrupps­dokument

Xarelto

Antikoagulantia


sofosbuvir
expertgrupps­dokument

Sovaldi

Hepatit C

2021-03-15

sofosbuvir/ledipasvir
expertgrupps­dokument

Harvoni

Hepatit C

2021-03-15

sofosbuvir/velpatasvir
expertgrupps­dokument

Epclusa

Hepatit C

2021-03-15

sofosbuvir/velpatasvir /voxilaprevir
expertgrupps­dokument

Vosevi

Hepatit C

2021-03-15

vedolizumab

Entyvio

Mb Crohn

2015-10-27

vedolizumab

Entyvio

Ulcerös kolit

2015-10-27

vortioxetin

Brintellix

Egentlig depression

2020-01-20


Texterna bygger på värdering av tillgänglig dokumentation. Informationen om och värderingen av läkemedel publicerade på denna sida är aktuella vid publiceringstillfället. För dagsaktuell information kan dokumenten behöva kompletteras med resultat och erfarenheter som tillkommit efter publicering.