Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya läkemedel

För att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet samarbetar alla regioner och ett flertal myndigheter i en gemensam process för införande av nya läkemedel.

Region Stockholm och Region Stockholms läkemedelskommitté deltar i det nationella arbetet inom samverkansmodellen.

Beslut om regionalt ordnat införande av nya läkemedel fattas av Region Stockholms läkemedelskommitté. Till sin hjälp har läkemedelskommittén arbetsgruppen för nya läkemedel. Gruppen ger stöd till vårdgivarna avseende introduktion av läkemedel och är en länk mellan nationellt och regionalt införande. Arbetsgruppen har ett nära samarbete med läkemedelskommitténs expertgrupper och regionala programområden.

Regionala ställningstaganden


Substans

Läkemedel

Användningsområde

Publicerat

abemaciklib

Verzenios

bröstcancer

2022-12-13

abirateron


prostatacancer

2022-12-13

abrocitinib

Cibinqo

atopisk dermatit

2024-01-12

anti-VEGF


åldersrelaterad makuladegeneration

2024-04-10

baricitinib

Olumiant

atopisk dermatit

2024-01-12

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2022-12-08

dupilumab

Dupixent

atopisk dermatit

2024-01-12

elbasvir/grazoprevir

Zepatier

hepatit C

2024-02-19

eptinezumab

Vyepti

kronisk migrän

2023-09-14

erenumab

Aimovig

kronisk migrän

2023-09-14

filgotinib

Jyseleca

reumatoid artrit

2022-12-08

fremanezumab

Ajovy

kronisk migrän

2023-09-14

galkanezumab

Emgality

kronisk migrän

2023-09-14

inklisiran

Leqvio

hyperkolesterolemi

2022-11-28

kanakinumab

Ilaris

periodiska febersymtom, Stills sjukdom och giktartrit

2022-11-28

liraglutid

Saxenda

övervikt/fetma

2018-01-23

palbociklib

Ibrance

bröstcancer

2022-12-13

ranibizumab

Ranivisio

åldersrelaterad makuladegeneration

2024-04-10

ribociklib

Kisqali

bröstcancer

2022-12-13

sofosbuvir

Sovaldi

hepatit C

2024-02-19

sofosbuvir/ledipasvir

Harvoni

hepatit C

2024-02-19

sofosbuvir/velpatasvir

Epclusa

hepatit C

2024-02-19

sofosbuvir/velpatasvir /voxilaprevir

Vosevi

hepatit C

2024-02-19

tofacitinib

Xeljanz

reumatoid artrit

2022-12-08

upadacitinib

Rinvoq

atopisk dermatit

2024-01-12

upadacitinib

Rinvoq

reumatoid artrit

2022-12-08

vortioxetin

Brintellix

depression

2020-01-20