Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Regionalt ställningstagande

Anti-VEGF-läkemedel vid åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD) och synnedsättning orsakad av diabetiskt makulaödem (DME)

Brolucizumab (Beovu), faricimab (Vabysmo), bevacizumab (till exempel Avastin), aflibercept (Eylea) och ranibizumab (till exempel Lucentis) är biologiska läkemedel som hämmar vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A). Läkemedlen används för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD) och synnedsättning orsakad av diabetiskt makulaödem (DME). NT-rådet har bedömt att läkemedlen har jämförbar patientnytta och har lämnat en rekommendation till regionerna.

NT-rådets rekommendation till regionerna är:

  • att i valet mellan aflibercept, bevacizumab, brolucizumab, faricimab och ranibizumab välja det mest kostnadseffektiva alternativet utifrån regionala upphandlade priser.

Läs NT-rådets fullständiga rekommendation Pdf, 165.4 kB.

Regionalt ställningstagande av Region Stockholms läkemedelskommitté

Utifrån upphandlingen SLL 450 2024 bedömer läkemedelskommittén att det preparat som bäst följer NT-rådets rekommendation är Ranivisio, en biosimilar som innehåller ranibizumab.

Rekommendationen från Region Stockholms läkemedelskommitté är:

  • att i första hand använda Ranivisio
  • att använda övriga upphandlade anti-VEGF-läkemedel endast vid biverkningar av Ranivisio samt vid terapirefraktära tillstånd.

Region Stockholms läkemedelskommitté

Senast ändrad