Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortbildning

Fortbildning

Stockholms läns läkemedelskommitté samt andra aktörer anordnar fortbildningar och seminarier. Fortbildningarna riktar sig till läkare och sjuksköterskor verksamma i Stockholms län. Alla aktiviteter är producentoberoende och de allra flesta är helt kostnadsfria.

 

Höstpromenad.

Filmat material

  • Inhalera rätt