Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortbildning

Fortbildning

Region Stockholms läkemedelskommitté samt andra aktörer anordnar fortbildningar som riktar sig till läkare och sjuksköterskor verksamma i Stockholms län. Alla aktiviteter är producent­oberoende och de allra flesta är helt kostnadsfria.

Med anledning av spridningen av coronaviruset ställer vi in de flesta av våra fortbildningar under april och maj och juni.

2020-10-13 Digitalt sjukvårdsregionalt seminarium – nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar


Titta under Hitta fortbildning där ser du vilka tillfällen som är inställda och vilka som inte är det.

Höstpromenad.

Filmat material

  • Inhalera rätt