Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsstatistik

Läkemedelsstatistik för uppföljning av läkemedelsanvändningen i Stockholms län finns tillgängligt via Läkemedelsuppföljning; en del av Region Stockholms gemensamma uppföljningsportal. Statistiken nås via internet. Du som arbetar inom regionen kan med fördel använda intranät-versionen, som erbjuder bättre prestanda.

Till intranätversionen »

Till internetversionen »

Läkemedelsuppföljning består av ett antal rapporter som bygger på apotekens försäljningsdata. Uppgifter om den totala läkemedelskonsumtionen i Stockholms län mot recept eller rekvisition är tillgängliga för alla.

För att kunna se verksamhetsspecifik statistik krävs personlig inloggning. Ansök om användarkonto här »

Läkemedelsuppföljning drivs av Utvecklingsavdelningen och avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Vid frågor kontakta lakemedelsstatistik.hsf@regionstockholm.se.