Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsstatistik

Läkemedelsstatistik för uppföljning av läkemedelsanvändningen i Stockholms län finns tillgängligt via Läkemedelsuppföljning; en del av Region Stockholms gemensamma uppföljningsportal. Statistiken nås via internet.

GUPS

Till intranätversionen »

Läkemedelsuppföljning består av ett antal rapporter som bygger på apotekens försäljningsdata. Personlig inloggning krävs (personlig inloggning enligt punkt 1 nedan).

Den rapport som tidigare fanns tillgänglig utan inloggning har på grund av säkerhetsproblem och ej längre uppdaterad programvara stängts (sedan mars 2023).

Läkemedelsuppföljning drivs av Avdelningen för kunskapsutveckling vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Vid frågor kontakta lakemedelsstatistik.hsf@regionstockholm.se.

SAS VA

Uppföljning läkemedelsanvändning i Region Stockholm »

Uppföljning antibiotikaanvändning i primärvården Region Stockholm »

För anställda i Region Stockholm (personlig inloggning enligt punkt 1 och 2 nedan krävs).


  1. Om du inte har GUPS-behörighet: gå till tellus.sll.se (välj: ”kontakta oss”, ange system: ”GUPS”, ärendetext: ”Jag önskar behörighet till GUPS för uppföljning av läkemedelsanvändning, mitt HSAID är: xxxx”).
  2. När du har GUPS-tillgång mejla lakemedelsstatistik.hsf@regionstockholm.se och ange ”förnamn efternamn med följande HSAID (xxxx) behöver tillgång till SAS VA rapporter läkemedelsanvändning".