Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsprognos

En prognos för Region Stockholms läkemedelskostnader tas fram årligen. Rapporten omfattar en analys av kostnadsutvecklingen för läkemedel och en bedömning av förväntade konsekvenser av nya behandlingsrekommendationer, förmånsbegränsningar, patentutgångar samt introduktion av nya läkemedel och vidgade indikationer för befintliga läkemedel.

Prognosen inkluderar läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivs med förmån, rekvirerade läkemedel samt läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen. Kostnader för vacciner, radiofarmaka, samt vissa förskrivningsläkemedel som regionen finansierar i särskild ordning ingår inte i prognosen.

Prognosrapporten tas fram av tjänstemän vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan med läkemedelskommitténs expertgrupper.

Prognosrapporter

Prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Stockholm 2023–2024 Pdf, 350 kB.
2023-12-12

Prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Stockholm 2022–2023 Pdf, 191.8 kB.
2022-12-14

Prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Stockholm 2021–2022 Pdf, 277.7 kB.
2021-11-10

Uppdaterad prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Stockholm 2020–2021 Pdf, 183 kB.
2020-11-09

Prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Stockholm 2020–2021 Pdf, 283.6 kB.
2020-05-25

Uppdaterad prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Stockholm 2019–2020 Pdf, 152.5 kB.
2019-11-06

Prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region  Pdf, 151.7 kB.Stockholm 2019–2020 Pdf, 151.7 kB.
2019-05-22

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2018–2020 Pdf, 2.4 MB.
2018-11-12

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2017–2019 – kortversion Pdf, 944.7 kB.
2018-11-06

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2016–2017 Pdf, 2.2 MB.
2016-04-26

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015–2016 Pdf, 1.4 MB.
2015-06-02

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2014–2015 Pdf, 936.3 kB.
2014-03-04

Kontakt
Love Linnér, handläggare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: love.linner@regionstockholm.se