Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsprognos

Prognosrapporten har från och med 2017 fått en annan årscykel för att bättre passa in i landstingets övriga planering rörande läkemedel. Siffrorna ska vara klara före sommaren och rapporten ska publiceras efter sommaren. Rapporten kommer som tidigare att omfatta en analys av kostnadsutvecklingen för läkemedel i Stockholms läns landsting och en bedömning av förväntade konsekvenser av nya behandlingsrekommendationer, förmånsbegränsningar, patentutgångar samt introduktion av nya läkemedel och vidgade indikationer för befintliga läkemedel.

I rapporten kommer utvecklingen som tidigare att redovisas per terapiområde, läkemedel i pipeline synliggörs och rapporten redogör resonemanget om olika potentiella patientpopulationer med mera. Rapporten innehåller också en utförlig metodbeskrivning för prognosarbetet.

Prognosrapporten tas fram av tjänstemän vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen på uppdrag av Stockholms läns läkemedelskommitté och i samverkan med läkemedelskommitténs expertråd.

Prognosrapporter

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2018–2020
(2018-11-12)

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2017–2019 – kortversion
(2018-11-06)

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2016–2017
(2016-04-26)

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015–2016
(2015-06-02)

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2014–2015
(2014-03-04)

Kontakt
Love Linnér, handläggare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: love.linner@sll.se