Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsprognos

En prognos för Region Stockholms läkemedelskostnader tas fram årligen. Rapporten omfattar en analys av kostnadsutvecklingen för läkemedel och en bedömning av förväntade konsekvenser av nya behandlingsrekommendationer, förmånsbegränsningar, patentutgångar samt introduktion av nya läkemedel och vidgade indikationer för befintliga läkemedel.

Prognosen inkluderar läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivs med förmån, rekvirerade läkemedel samt läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen. Kostnader för vacciner, radiofarmaka, samt vissa förskrivningsläkemedel som regionen finansierar i särskild ordning ingår inte i prognosen.

Prognosrapporten tas fram av tjänstemän vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan med läkemedelskommitténs expertgrupper.

Prognosrapporter

Uppdaterad prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Stockholm 2020–2021
2020-11-09

Prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Stockholm 2020–2021
2020-05-25

Uppdaterad prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Stockholm 2019–2020
2019-11-06

Prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Stockholm 2019–2020
(2019-05-22)

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2018–2020
(2018-11-12)

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2017–2019 – kortversion
(2018-11-06)

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2016–2017
(2016-04-26)

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015–2016
(2015-06-02)

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2014–2015
(2014-03-04)

Kontakt
Love Linnér, handläggare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: love.linner@sll.se