Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloka råd

Region Stockholms läkemedelskommittés och dess expertgrupper utarbetar rekommendationer för hur läkemedelsanvändningen i Stockholms län kan förbättras.

Budskapen förmedlas till förskrivare genom informationsinsatser och fortbildningsaktiviteter.

🎦 = film om det kloka rådet.

Endokrina sjukdomar

🎦 Utred och behandla osteoporos hos fler. Uppmärksamma särskilt patienter över 50 år som drabbats av lågenergifraktur och patienter med peroral kortisonbehandling som förväntas pågå i minst tre månader.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Inled behandling av hypertoni med två läkemedel direkt. Detta för att uppnå målblodtryck inom tre månader vilket räddar liv.

🎦 Återinsätt statin efter behandlingsavbrott. Börja med låg dos och titrera upp. Preparatbyte kan underlätta. Kombinera gärna med ezetimib.

Infektionssjukdomar

Akuta bakteriella sinuiter som kräver antibiotika är ovanliga – ge symtomlindrande behandling i första hand.

Lung- och allergisjukdomar

Lär patienten att inhalera rätt. Förskriv spacer till sprayanvändare.

Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 6 år.

Smärta och reumatiska sjukdomar

🎦 Om opioder behövs vid akut smärta ska behandlingen avslutas inom 3–5 dygn.

🎦 Vid gikt, sätt in långvarig uratsänkande behandling tidigt.

Urinvägssjukdomar

🎦 Vid överaktiv blåsa är levnadsvanor och träning av bäckenbotten nummer ett, inte en tablett.

Äldres hälsa

Flera matskedar piller om dagen tar plats från annat i magen. Rensa listan.

Gemensamt Klokt råd

Psykisk hälsa, Endokrina sjukdomar, Nervsystemets sjukdomar, Äldres hälsa, RPO Levnadsvanor

Alkohol kan vara orsak till symtom, sjukdom eller dålig behandlingseffekt. Var uppmärksam och erbjud stöd och behandling vid riskbruk av alkohol.

Kloka listan 2018

Gå direkt till

Kloka listan